Yazılım Danışmanlık

İşletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı ile zaman ve personel gibi kaynakların optimum yönetimi, verimlilik artışı, maliyetlerin düşürülmesi, daha kaliteli hizmet üretimi ve rekabet gücünün arttırılması amaçlanır. Birçok işletme bu amaçlara ulaşmak için teknoloji yatırımı yapmakta fakat sonuç alamamaktadır. Yine birçok işletme doğru sonuca ulaşabilmek için nereden, nasıl başlaması gerektiğini, ne kadarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu planlayamamaktadır.

Diğer taraftan, yazılım projelerinde projenin başarısı, yazılımın kalitesinden çok uyarlama ve eğitim hizmetlerinin kalitesine ve sürekliliğine bağlıdır. Etkin proje yönetiminin önemi burada ortaya çıkmaktadır.

Sobil Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri olarak vermiş olduğumuz Yazılım Danışmanlığı ile kurumunuzun teknoloji yatırımlarından en iyi sonucu almasına yardımcı oluyoruz.

Mevcut Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), CRM benzeri bilgi sistemlerinizin analizi ve verimliliğinin değerlendirmesi, etkin kullanımı için öneriler geliştirilmesi
Web tabanlı teknolojilerin kullanımı ve e-ticaret için strateji geliştirme
ERP ve benzeri bilgi sistemi yatırımlarınız için süreç ve ihtiyaçlarınızın analiz edilmesi ve raporlanması
Bilgi sistemi projeleriniz için yönetim ve danışmanlık hizmetleri